Όροι Χρήσης

Tο ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.bulplus.com (εφ’ εξής το «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ») εμπορεύεται προϊόντα μέσω διαδικτύου και το λειτουργεί η εταιρεία Bulplus Ltd. που εδρεύει στη Βουλγαρία, οδός Blv. Bulgaria 73, 1404, Sofia (εφ’εξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Διατηρεί ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας το sales@bulplus.com και τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών με αριθμό 02 958 11 98 (ωράριο λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 17:00).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και κάθε χρήστης που εισέρχεται ή συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα, θεωρείται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και χωρίς εξαιρέσεις. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συναινεί με τους παρακάτω όρους, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

 

Γενικοί Όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει προσφορές τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες, Τιμές και Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη άμεσης διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος ή περί της μελλοντικής διαθεσιμότητας.

Όλες οι πληροφορίες στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως τίτλος και περιγραφή προϊόντος, εικόνα, τιμή και λοιπά χαρακτηριστικά παρέχονται από την ΕΤΑΡΕΙΑ με βάση τους επίσημους πληροφοριακούς καταλόγους των εταιρειών που κατασκευάζουν/εισάγουν ή διακινούν τα προϊόντα τους στην ελληνική επικράτεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ότι θα παρέχει με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος και έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις του περιεχόμενου όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημίες από χρήση προϊόντων που έχει παραγγείλει ο πελάτης και οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα της εταιρείας παραγωγής του εκάστοτε προϊόντος, όπως κατασκευαστικό ελάττωμα, ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη ή ζημιά που πιθανώς θα προκύψει από μη εκτέλεση ή ακύρωση παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία λόγω ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, απεργιών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση μιας προσφοράς εφόσον διαπιστώσει ότι τα χαρακτηριστικά ή η τιμή κάποιου προϊόντος της προσφοράς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχουν αλλοιωθεί λόγω λαθεμένης καταχώρησης ή λόγω προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας της πλατφόρμας ή/και λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο ή /και λόγω δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή λιβελογραφικό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να γίνει ανακατεύθυνση από link ή banner του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

 

Εγγραφή ή Σύνδεση

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της προσφοράς του μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση sales@bulplus.com προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

 

Αποστολές Εξωτερικού- Εκτελωνισμός Προϊόντων

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές  της χώρας στην οποία κατοικεί, εκτός της ελληνικής επικράτειας, για τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν στην εισαγωγή προϊόντων που πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τις προδιαγραφές των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και εφ’ όσον πληρούν τις τελωνειακές απαιτήσεις της χώρα στην οποία πρόκειται να παραδοθούν, να προχωρήσει στην προσφορά των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν επιπλέον τελωνειακές χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την αποστολή της προσφοράς του πελάτη.

 

Τιμές Προϊόντων

To Bulplus.com λαμβάνει κάθε τεχνικό και πρακτικό μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα, λόγω τεχνικού σφάλματος, να εμφανιστεί λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται σε προσφορά πελάτη.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και τιμολόγησης της προσφοράς του πελάτη, γίνεται έλεγχος των τιμών σε σχέση με το λογιστικό σύστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στην τιμή ενός προϊόντος, θα γίνει τηλεφωνική ή μέσω email επικοινωνία με τον πελάτη όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της προσφοράς.

Ο πελάτης δύναται να προχωρήσει την προσφορά, με τις σωστές τιμές των προϊόντων, να την τροποποιήσει ή να την ακυρώσει. Σε περίπτωση όπου σε προσφορά με λανθασμένες τιμές προϊόντων δεν γίνει δυνατή η επικοινωνία με τον πελάτη προς ενημέρωση του, το Bulplus.com θα ακυρώσει την προσφορά.

 

Προσφορά Προϊόντων

Οι προσφορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την Ελλάδα, Κύπρο και μια σειρά άλλων χωρών. Η αναγραφόμενη τιμή σε κάθε προϊόν είναι τελική, δηλαδή εμπεριέχει τυχόν εκπτώσεις του προϊόντος μαζί με το Φ.Π.Α.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο πελάτης επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και στη συνέχεια ακολουθεί την αυτοματοποιημένη διαδικασία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή του πλήκτρου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ» και αφού έχει προσημειωθεί η ένδειξη «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της προσφοράς του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

- Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων που έχει παραγγείλει, όπως αυτά αναγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

- Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας και του Προμηθευτή των προϊόντων που έχει παραγγείλει

- Της συνολικής τιμής της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, κάθε άλλου επιπρόσθετου τέλους, καθώς και όλων των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τον τρόπο αποστολής/παράδοσης.

- Των μέσων πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα

- Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.

- Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Στη συνέχεια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην προσφορά του και από το σημείο αυτό θεωρείται ότι έχει συναφθεί η μεταξύ του πελάτη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμβαση πώλησης.

Εναλλακτικά ο πελάτης μπορεί να καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 02 958 11 98 και να συνομιλήσει με εκπρόσωπο του ηλεκτρονικού καταστήματος ώστε να υποβάλλει την προσφορά του. Ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναγγέλλει στον πελάτη τηλεφωνικά το σύνολο του ποσού και τον τρόπο πληρωμής και εφ’ όσον ο πελάτης συμφωνεί, ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ολοκληρώνει την εισαγωγή της προσφοράς στο σύστημα.

Με την υποβολή τηλεφωνικής προσφοράς ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις Πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτούς όπως αυτή της Προστασίας των Προσωπικών του δεδομένων.  Οι εκπρόσωποι του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν λαμβάνουν στοιχεία από πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες καθότι ειδικά για τηλεφωνικές προσφορές δεν ισχύει ως τρόπος πληρωμής η πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας.

Η προσφορά δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον πελάτη μετά την υποβολή της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο είναι εφικτή η τροποποίηση της από εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

 

Ακύρωση Προσφοράς από τον πελάτη

Για οποιαδήποτε ακύρωση προσφοράς (ολική ή μερική) θα πρέπει ο πελάτης να στείλει email στο sales@bulplus.com, ή εναλλακτικά να καλέσει τηλεφωνικά στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 02 958 11 98 (ωράριο λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 17:00).

 

Ενημέρωση μέσω Newsletter – Διαφημίσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δηλωθείσα διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του πελάτη για την αποστολή ενημερωτικών newsletter για νέα προϊόντα, αλλαγές σε τιμές προϊόντων ή διάφορες προσφορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον ο πελάτης έχει συναινέσει να λαμβάνει ενημερωτικά newsletters. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διαγράψει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (email) από τη λίστα παραληπτών του newsletter, ανά πάσα στιγμή, είτε μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας στο «Λογαριασμό Χρήστη», είτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsubscribe» στο newsletter που έχει λάβει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να αναρτά σε προκαθορισμένες θέσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφημίσεις προϊόντων ή/και προσφορών μέσω διαφημιστικών εικόνων (banners).

 

Ασφάλεια

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών και πελατών του.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνονται με ευθύνη του χρήστη και μόνο από άτομα που είναι ενήλικα (άνω των 18 ετών) και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Τα άτομα με ηλικία κάτω των 18 ετών απαγορεύεται αυστηρώς να προχωρούν σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει την προσφορά.